Eyeaid

Eyeaid Benelux

" TIJD is de belangrijkste factor, als het gaat om het redden van uw gezichtsvermogen "

 

   Eyeaid DemoEyeaid1

Eyeaid ontwikkelaar, producent en leverancier van oogspoelflessen. Het unieke aan deze flessen is dat men met 1 hand het oog kan spoelen en dit gedurende 15 minuten lang met 1 fles !

 

Eyeaid Denemarken en Arvem zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor verkoop en distibutie in de BENELUX voor Eyeaid oogspoelflessen.

Wat onderscheidt dit product van de andere oogspoelflessen / producten welke op de markt zijn:

  • 15 minuten spoelen - met 1 fles & 1 hand )
  • De oogspreider - met 1 hand te bedienen
  • Met een station met 2 flessen een half uur spoelen / sprayen ( Eventueel blijven doorspoelen tijdens vervoer naar het ziekenhuis )
  • Constante manier van oogspoeling ( sprayen )
  • Veiliger - Geen overbodige druk omdat men niet hoeft te knijpen in de fles ( zoals andere producten )

Bij chemische "vervuiling" kan men voorover gebogen staan met spoelen / sprayen  waardoor de huid niet "verbrand" zoals dit met andere flessen kan gebeuren. ( Indien men voorover gebogen staat met "sprayen / spoelen" komt geen vervuiling vanuit het oog op het gezicht, loopt niet in de mond en laat bij zuren geen (of minder ) brandwonden achter op het gezicht )