Oogspoelmiddel

Een oogspoelfles is noodzakelijk als er een risico op oogletsel bestaat en er niet direct een oogdouchestation of
stromend water voorhanden is. Bij oogletsel is het is belangrijk om binnen 15 seconden te beginnen met spoelen
van de ogen. Dit betekent dat er op bouwplaatsen, werkplaatsen, in laboratoria, en bij werkzaamheden met stof,
vuil of chemische stoffen altijd een oogspoelfles binnen handbereik moet zijn. Door bij oogletsel direct de ogen te
spoelen kan snel en simpel schade aan het oog worden voorkomen.


AS oogspoelfles steriele zoutoplossing

Oogspoelflessen met een steriele zoutoplossing zijn bedoeld om de ogen schoon te
spoelen bij mechanisch letsel zoals vuil, stof, metaal- of houtsplinters en letsels door
chemische stoffen met uitzondering van zuren en logen. Deze zoutoplossing komt overeen
met het natuurlijke zoutgehalte van het oog. Een flacon van 500 ml is voldoende om
ongeveer vijf minuten te kunnen spoelen.


AS oogspoelfles PH-neutraal

Oogspoelflessen met een PH-neutraal spoelmiddel zijn speciaal voor behandeling van
letsels door zuren en logen. Dit middel bevat een steriele fosfaatoplossing, die zuren en
logen op de huid of in de ogen snel neutraliseert, zodat de natuurlijke PH-waarde van het
oog weer bereikt wordt. Na gebruik van een fosfaatoplossing wordt naspoelen met steriele
zoutoplossing geadviseerd.


AS oogspoelstations

De oogspoelflessen 489401 en 489420 zijn verkrijgbaar in handige oogspoelstations met een stofdichte
transparante kap en een spiegel. Zo zijn de oogspoelflessen altijd in het zicht en snel te bereiken in geval van nood.

7 Artikel(en)

per pagina

7 Artikel(en)

per pagina